Quản Lý Nhân Sự

Chuẩn bị đầy đủ trước mọi cuộc họp, không bao giờ thừa!

Những vấn đề khác như chiêu đãi khách hàng hoặc tổ chức họp nội bộ công ty để lấy ý kiến cũng cần chuẩn bị... Xem Thêm

Sự bảo thủ có thể sẽ giết chết sự phát triển, bạn có biết không ?

Tóm lại, một người quản lý phải luôn chú ý đến những quy định mình đã lập, xem có chỗ nào bất hợp lý hoặc... Xem Thêm

Tùy cơ ứng biến, một kỹ năng không bao giờ thừa nhất là trong tình huống này

Khi hoàn cảnh thực tế thay đổi mạnh mẽ, người quản lý phải đích thân ra ngoài xã hội tiếp xúc với quần chúng, thu... Xem Thêm

Muốn chỉ đạo tốt, hãy lập ra một nội quy này để hoàn thiện

Quy định nào được lập ra sau khi đã xem xét tỉ mỉ tình hình thực tế, chỉnh lý phân tích mọi vấn đề thì... Xem Thêm

Liệu bạn đã biết cách sắp xếp công việc hợp lý?

Điều cần đặc biệt lưu ý: đừng cho rằng chỉ cần đãi ngộ cao, cất nhắc lên địa vị cao là có thể liên tục... Xem Thêm

Bạn vừa trở thành người quản lý? Bài viết này dành cho bạn!

Khi nhân viên lần đầu tiên không hoàn thành nhiệm vụ, người quản lý có thể cảnh cáo miệng. Lần thứ hai nếu tái phạm... Xem Thêm

Nâng cao tinh thần khi họp, việc không hề thừa!

Nhân viên có tránh nặng tìm nhẹ, có dám đi thẳng vào vấn đề không? chẳng hạn: Lấp liếm bằng những câu “rất thuận lợi”, “không vấn... Xem Thêm

Rèn luyện tính tự chủ đi, sẽ có lúc bạn dùng tới!

Đứa trẻ thiếu tính tự chủ như vậy chỉ biết dựa dẫm vào người khác, không có khả năng phân biệt. Ngược lại, một đứa... Xem Thêm

Hãy cố gắng khích lệ tinh thần mạo hiểm, bạn sẽ thu quả ngọt!

Là người quản lý, khi đứng trước sự mạo hiểm nào bạn sẽ cùng lúc trở thành mục tiêu đánh giá nghiêm khắc của cấp... Xem Thêm

Liệu bạn đã biết cách làm tốt công tác chỉ đạo? Nếu chưa, nên đọc bài này!

Người quản lý phỉ thường xuyên phản tỉnh, kiểm thảo xem mình có phải đã vô tình trở thành kẻ ngáng đường hay không. Nếu... Xem Thêm