Công ty Caribbean Technology Co., Ltd

Địa chỉ: 26 Đặng Thị Nhu, Phường Nguyễn Thái Bình, Q1, Tp.HCM

Ngành nghề kinh doanh: Công nghệ thông tin