Công ty cổ phần đầu tư CDT

Địa chỉ: 52, Hùng Vương, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng

Ngành nghề kinh doanh: Bất động sản