Công ty cổ phần đầu tư CDT

Địa chỉ: 52, Hùng Vương, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng

Ngành nghề kinh doanh: Bất động sản

Năm thành lập : 2016 Trụ sở : Hải Phòng Tuyển dụng : 1 việc làm