CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ NGHI SƠN

Địa chỉ: TẦNG 2 SỐ 47 ,ĐƯỜNG LÊ HỮU LẬP, P. LAM SƠN, TP THANH HÓA

Ngành nghề kinh doanh: Bảo vệ/Vệ sĩ/An ninh