Công ty CP ST Toàn Cầu - Tập Đoàn Đại Việt

Địa chỉ: Tòa nhà Dầu Khí Đại Việt, Km14-QL6, Thanh Lãm, Phú Lãm, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Bán hàng

Năm thành lập : 2017 Trụ sở : Đà Nẵng Tuyển dụng : 1 việc làm