Công ty CP Tin Học Quang Minh

Địa chỉ: 16 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Công nghệ thông tin