Công ty dịch thuật miền trung

Địa chỉ: 01 Thống Nhất - Đồng Hới

Ngành nghề kinh doanh: Biên dịch/Phiên dịch

Năm thành lập : 2015 Trụ sở : Quảng Bình Tuyển dụng : Chưa có tin tuyển dụng