Công ty dịch vụ MobiFone - MobiFone tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: 59 Đoàn Thị Điểm - Phường 4 - Đà Lạt - Lâm Đồng

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh

Năm thành lập : 1993 Trụ sở : Lâm Đồng Tuyển dụng : 1 việc làm