Công ty TNHH Công Nghệ Caribe

Địa chỉ: 26 Đặng Thị Nhu, Q1, TPHCM

Ngành nghề kinh doanh: Công nghệ thông tin