Công ty TNHH Minh Thắng

Địa chỉ: 56 Phúc Lâm, Thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất/Vận hành sản xuất