Công ty TNHH MTV Cơ khí và thương mại Danh Gia

Địa chỉ: Xóm Sổ,xã Cộng Hòa,huyện Quốc Oai,tp Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng