Công Ty TNHH Nielsen Vietnam

Địa chỉ: Lầu 04, Tòa Nhà Centrepoint - 106 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh: Phát triển thị trường