CÔNG TY TNHH THỦY SẢN BẢO QUÝ

Địa chỉ: Tổ 6 ấp An Bình, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất/Vận hành sản xuất