Cty TNHH In Sức Sống Mới

Địa chỉ: 42 Phúc Xá - Ba Đình - Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất/Vận hành sản xuất

Năm thành lập : 2009 Trụ sở : Tuyển dụng : 5 việc làm