Cục Gạch Quán

Địa chỉ: 10 Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1, Tp.HCM

Ngành nghề kinh doanh: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn