Hệ thống giáo dục Tài Năng

Địa chỉ: Số 77A Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Giáo dục/Đào tạo/Thư viện