Hoàng Thành HD

Địa chỉ: 64 Hồng Quang . TP Hải Dương

Ngành nghề kinh doanh: Lao động phổ thông