Hoàng Thành HD

Địa chỉ: 64 Hồng Quang . TP Hải Dương

Ngành nghề kinh doanh: Lao động phổ thông

Năm thành lập : 2012 Trụ sở : Hải Dương Tuyển dụng : 1 việc làm