Hợp Tác Xã Du Lịch Và Vận Tải Hải Âu

Địa chỉ: 79 Xuân Hồng, p12, Tân bình, HCM

Ngành nghề kinh doanh: Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường