Sài Gòn Ford

Địa chỉ: 61A Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Tp.HCM

Ngành nghề kinh doanh: Nhân sự