Tạp chí Doanh Nghiệp và Thương Hiệu Việt Nam

Địa chỉ: 30 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.01

Ngành nghề kinh doanh: Báo chí/Biên tập viên