Tập Đoàn Đại Nam

Địa chỉ: Tòa nhà Đại Việt, Km14, QL6, Thạc Lãm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh

Năm thành lập : 2017 Trụ sở : Hà Nội Tuyển dụng : 3 việc làm