Tập đoàn Đại Nam

Địa chỉ: Toà nhà Đại Việt, KM14 - QL6 Thanh Lãm, Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Bán hàng