Tập Đoàn Than - Khoán Sản Việt Nam

Địa chỉ: số 8 chu văn an phường hồng hải tp hạ long

Ngành nghề kinh doanh: Lao động phổ thông