Trà công phu

Địa chỉ: 91 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Bán hàng

Năm thành lập : 2013 Trụ sở : Hà Nội Tuyển dụng : 1 việc làm