Trà công phu

Địa chỉ: 91 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Bán hàng