Trung Tâm Công Nghệ Môi Giới BĐS Tokiland

Địa chỉ: 26 Đặng Thị Nhu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp.HCM

Ngành nghề kinh doanh: Bất động sản