TRƯỜNG MẦM NON NUMBER ONE

Địa chỉ: Số 1 Lương Thế Vinh - Phường Hải Tân - Thành phố Hải Dương

Ngành nghề kinh doanh: Giáo dục/Đào tạo/Thư viện