Vpbank Fecredit

Địa chỉ: 120 Chi Lăng, Nguyễn Trãi, tp Hải Dương

Ngành nghề kinh doanh: Bán hàng