Đăng tin tuyển dụng

- Bạn hãy nhập đầy đủ thông tin vào những ô có dấu (*), để hoàn thành tin đăng tuyển dụng của bạn.
- Những thông tin khác tuy không bắt buộc nhưng cũng là yếu tố cần thiết để ứng viên chú ý đến công ty của bạn .

Thông tin tuyển dụng

  • Lưu ý :
    - Bạn nên đặt tên vị trí/chức danh phổ biến, đơn giản như “Trưởng phòng kinh doanh”, “Nhân viên kinh doanh”.
    - Đây là yếu tố quan trọng thu hút các ứng viên ứng tuyển và chúng tôi gợi ý các hồ sơ phù hợp.

Yêu cầu chung

  • Nhập thêm hình ảnh giới thiệu về công ty sẽ thu hút ứng viên nộp đơn ứng tuyển.

Thông tin liên hệ