Array ( [0] => stdClass Object ( [ID_group] => 1 [title_group] => mobile game [description] => Lập trình ứng dụng di động là nghề sử dụng các ngôn ngữ lập trình (Java, C#, …) để viết và phát triển các ứng dụng game cho thiết bị di động, đặc biệt là di động sử dụng hệ điều hành... ) )

KHAI BÁO KỸ NĂNG

Lập trình ứng dụng di động là nghề sử dụng các ngôn ngữ lập trình (Java, C#, …) để viết và phát triển các ứng dụng game cho thiết bị di động, đặc biệt là di động sử dụng hệ điều hành...

Game Design

Redmine

JIRA

Trello

MySQL

Agile/Scrum

SVN

Socket.io

Websocket

MongoDB

NoSQL

ASO

REST API

Ruby on Rails

Python

Unity

PHP

Cocos2D

Game Design

Lua

3D

C++

English

Github

Git

NodeJS

Redis

PostgreSql

Javascript

JSON

ASP.NET

Perl

C#

HTML5

Java