Array ( [0] => stdClass Object ( [ID_group] => 2 [title_group] => mobile app [description] => Lập trình ứng dụng di động là nghề sử dụng các ngôn ngữ lập trình (Java, C#, …) để viết và phát triển các phần mềm nhằm gia tăng tiện ích cho thiết bị di động, đặc biệt là di động sử dụng hệ điều hành... ) )

KHAI BÁO KỸ NĂNG

Lập trình ứng dụng di động là nghề sử dụng các ngôn ngữ lập trình (Java, C#, …) để viết và phát triển các phần mềm nhằm gia tăng tiện ích cho thiết bị di động, đặc biệt là di động sử dụng hệ điều hành...

SVN

English

C++

Socket.io

NodeJS

Redis

NoSQL

AngularJS

ReactJS

REST API

Ruby on Rails

Perl

PHP

WinPhone

Obj-C

Android

C#

MySQL

Agile/Scrum

Github

Git

Websocket

MongoDB

PostgreSql

ASO

JSON

ASP.NET

Python

UX Design

HTML5

JQuery

ReactJS

Swift