Array ( [0] => stdClass Object ( [ID_group] => 3 [title_group] => frontend developer [description] => Lập trình viên front-end chịu trách nhiệm cho giao diện của một trang web và kiến trúc những trải nghiệm của người dùng. Để thực hiện được những mục tiêu đó, các lập trình viên front-end phải tinh thông 3 ngôn ngữ chính: HTML, CSS, và ngôn ngữ lập trình JavaScript. ) )

KHAI BÁO KỸ NĂNG

Lập trình viên front-end chịu trách nhiệm cho giao diện của một trang web và kiến trúc những trải nghiệm của người dùng. Để thực hiện được những mục tiêu đó, các lập trình viên front-end phải tinh thông 3 ngôn ngữ chính: HTML, CSS, và ngôn ngữ lập trình JavaScript.

ReactJS

JQuery

PHP

Python

Perl

Ruby on Rails

ASP.NET

REST API

JSON

Javascript

CSS

Bootstrap

JQuery

AngularJS

ReactJS

AngularJS

NoSQL

PostgreSql

MongoDB

Zend

Laravel

Symfony

Codeigniter

PhalconPHP

Magento

Drupal

WordPress

Joomla

NodeJS

Websocket

Socket.io

Git

SVN

Github

Agile/Scrum

English

MySQL

SEO