Array ( [0] => stdClass Object ( [ID_group] => 4 [title_group] => backend developer [description] => Lập trình viên back-end xây dựng và duy trì công nghệ mà sức mạnh của những thành phần đó, cho phép phần giao diện người dùng của trang web có thể tồn tại được. ) )

KHAI BÁO KỸ NĂNG

Lập trình viên back-end xây dựng và duy trì công nghệ mà sức mạnh của những thành phần đó, cho phép phần giao diện người dùng của trang web có thể tồn tại được.

Java

Python

Perl

Ruby on Rails

ASP.NET

REST API

JSON

Javascript

CSS

Bootstrap

JQuery

AngularJS

NoSQL

PostgreSql

MongoDB

Zend

Laravel

Symfony

Codeigniter

PhalconPHP

Magento

Drupal

WordPress

Joomla

NodeJS

Websocket

Socket.io

Git

SVN

Github

Linux

Agile/Scrum

English

MySQL

SEO