Array ( [0] => stdClass Object ( [ID_group] => 5 [title_group] => fullstack [description] => Lập trình viên full stack là vai trò đã được phổ biến cách đây 4 năm bởi bộ phận kỹ thuật của Facebook. Ý tưởng là một lập trình viên full stack có thể làm việc liên chức năng trên "stack" công nghệ, tức là cả front end lẫn back end. ) )

KHAI BÁO KỸ NĂNG

Lập trình viên full stack là vai trò đã được phổ biến cách đây 4 năm bởi bộ phận kỹ thuật của Facebook. Ý tưởng là một lập trình viên full stack có thể làm việc liên chức năng trên "stack" công nghệ, tức là cả front end lẫn back end.

ReactJS

JQuery

Obj-C

Swift

Java

Android

C#

WinPhone

Unity

Cocos2D

HTML5

UX Design

PHP

Python

Perl

Ruby on Rails

ASP.NET

REST API

JSON

ASO

Javascript

CSS

Bootstrap

AngularJS

ReactJS

JQuery

AngularJS

ReactJS

NoSQL

PostgreSql

MongoDB

Redis

Zend

Laravel

Symfony

Codeigniter

PhalconPHP

Magento

Drupal

WordPress

Joomla

NodeJS

Nginx

Websocket

Socket.io

Git

SVN

Github

Linux

Agile/Scrum

English

MySQL