Mai Thị Hồng Yến

Mai Thị Hồng Yến

Chuyên Viên Quản Trị Nhân Sự

Mai Thị Hồng Yến
Mai Thị Hồng Yến đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Mai Thị Hồng Yến
Mai Thị Hồng Yến đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Lãnh đạo

+ Làm việc nhóm

+ Quản lý chiến lược

+ Giải quyết vấn đề

+ Quản lý thời gian

+ Quản lý giao tiếp

+ Học hiệu quả

- Sở thích: Đọc sách- xem phim hành động- xem Tennis trên truyền hình - Du lịch qua truyền hình

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết