Hoàng Văn

Hoàng Văn

Chuyên Viên Trang Điểm

Hoàng Văn
Hoàng Văn đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Hoàng Văn
Hoàng Văn đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

Lãnh đạo

Làm việc nhóm

Giải quyết vấn đề

Quản lý sáng tạo

Học hiệu quả

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết