Nguyễn Thị Hiên

Nguyễn Thị Hiên

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Mức lương: 8 triệu Kinh nghiệm: 5 Năm KN Khu vực: Hà Nội
Nguyễn Thị Hiên
Nguyễn Thị Hiên đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày
Thông tin hồ sơ
Nguyễn Thị Hoài Thư
Nguyễn Thị Hiên
Nguyễn Thị Hiên đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng

Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng tổ chức
Kỹ năng liên quan đến công việc
1 Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Nguyễn Thị Hoài Thư

Liên hệ với ứng viên