Huỳnh Tấn Tài

Huỳnh Tấn Tài

Công Nhân Cơ Khí

Thông tin ứng viên

Mức lương: 5-7 triệu Ngành nghề: Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng Kinh nghiệm: 5 Năm KN Khu vực: Hồ Chí Minh Chuyên môn: Công Nhân Cơ Khí Giới tính: Nam Tuổi ứng viên: 28 tuổi

Thông tin liên hệ

Hãy nâng cấp tài khoản VIP để xem thông tin liên lạc của ứng viên

Huỳnh Tấn Tài
Huỳnh Tấn Tài đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Huỳnh Tấn Tài
Huỳnh Tấn Tài đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Quản lý giao tiếp

+ Quản lý sáng tạo

+ Học hiệu quả

+ Nghề nghiệp

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết