Nguyen Quoc Cuong

Cử Nhân Sư Phạm Địa Lí

Nguyen Quoc Cuong
Chưa có KN 3 triệu Tháng

Thông tin ứng viên

Mã hồ sơ 1232360 Khu vực Hà Tĩnh Ngành Hành chính/Thư ký/Trợ lý Chuyên môn Cử Nhân Sư Phạm Địa Lí Cấp bậc Nhân viên Giới tính Nam Tuổi ứng viên 29 tuổi Trình độ học vấn -Tốt Nghiệp Đại Học

Kỹ Năng

Kĩ năng giao tiếp
Kĩ năng tổ chức
Kĩ năng liên quan đến công việc
2 Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Understanding
Speaking
Writing

Kinh nghiệm làm việc

Dưới đây là danh sách các công ty nơi tôi làm việc và đạt được kinh nghiệm chuyên môn của tôi.

Ct Tnhh Tiến Hưng Nhóm Trưởng 10/2011 - 6/2012 Quản lí bộ phận sản xuất trong xưởng, làm đơn hàng gửi cho công ty đối tác, thông kê hàng nhâp vào xưởng sản xuất theo ngày và theo tháng.

Liên hệ với ứng viên

Chi tiết liên lạc

Hãy nâng cấp tài khoản VIP để xem thông tin liên lạc của ứng viên

Nâng Cấp Tài Khoản VIP

ỨNG VIÊN LIÊN QUAN

+Xem Thêm 16.034 Ứng Viên Liên Quan

TÌM KIẾM ỨNG VIÊN