Nguyen Quoc Cuong

Nguyen Quoc Cuong

Cử Nhân Sư Phạm Địa Lí

Thông tin ứng viên

Mức lương: 3 triệu Ngành nghề: Hành chính/Thư ký/Trợ lý Kinh nghiệm: Chưa có KN Khu vực: Hà Tĩnh Chuyên môn: Cử Nhân Sư Phạm Địa Lí Giới tính: Nam Tuổi ứng viên: 29 tuổi

Thông tin liên hệ

Hãy nâng cấp tài khoản VIP để xem thông tin liên lạc của ứng viên

Nguyen Quoc Cuong
Nguyen Quoc Cuong đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Nguyen Quoc Cuong
Nguyen Quoc Cuong đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết
Nguyen Quoc Cuong
Nguyen Quoc Cuong đã cập nhật học vấn
Hơn 30 ngày

Quá trình học tập

Giai đoạn: 2011 - 2014 Tổ chức giáo dục: Đh Quy Nhơn Chuyên môn: Tốt Nghiệp Đại Học Địa điểm: Hà Tĩnh

Mô tả học vấn:

CỬ NHÂN SƯ PHẠM

Nguyen Quoc Cuong
Nguyen Quoc Cuong
Nguyen Quoc Cuong đã cập nhật kinh nghiệm làm việc
Hơn 30 ngày

Kinh nghiệm làm việc

Giai đoạn: 10/2011 - 6/2012 Tên tổ chức: Ct Tnhh Tiến Hưng Địa điểm: Nhóm Trưởng

Mô tả công việc:

Quản lí bộ phận sản xuất trong xưởng, làm đơn hàng gửi cho công ty đối tác, thông kê hàng nhâp vào xưởng sản xuất theo ngày và theo tháng.

Nguyen Quoc Cuong