Hoàng Kiều Trang

Hoàng Kiều Trang

Cvnhân Sự Hoàng Kiều Trang

Hoàng Kiều Trang
Hoàng Kiều Trang đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Hoàng Kiều Trang
Hoàng Kiều Trang đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết
Hoàng Kiều Trang
Hoàng Kiều Trang đã cập nhật học vấn
Hơn 30 ngày

Quá trình học tập

Giai đoạn: 2011 - 2014 Tổ chức giáo dục: Đại Học Lao Động- Xã Hội Chuyên môn: Cử Nhân Đại Học Địa điểm: Hà Nội

Mô tả học vấn:

Chuyên ngành Quản trị nhân lực

Hoàng Kiều Trang
Hoàng Kiều Trang
Hoàng Kiều Trang đã cập nhật kinh nghiệm làm việc
Hơn 30 ngày

Kinh nghiệm làm việc

Giai đoạn: 08/2011 - 05/2012 Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Sunnet Địa điểm: Cán Bộ Nhân Sự

Mô tả công việc:

Mô tả công việc: Phụ trách các công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty, lên kế hoạch và triển khai các hoạt động tuyển dụng, lương thưởng, bảo hiểm xã hội, quản lý cán bộ…

Các kết quả đã đạt được:
•Xây dựng bộ dữ liệu, các quy trình cơ bản để triển khai các công tác quản trị nhân lực tại công ty;
•Tuyển dụng: Tuyển dụng thành công 20 nhân viên toàn thời gian và 60 nhân viên bán thời gian tại các vị trí chuyên môn khác nhau; Xây dựng nguồn dữ liệu ứng viên cho các vị trí; Tạo lập mối quan hệ tốt đẹp với ứng viên.
•Lương, thưởng: Xây dựng bảng lương phù hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp; Thực hiện hiệu quả công tác tính lương, thưởng hàng tháng cho cán bộ nhân viên.
•Bảo hiểm xã hội: Hoàn thiện các thủ tục làm sổ BHXH cho 10 trường hợp còn tồn đọng từ năm trước; Đảm bảo 100% người lao động được tham gia và hưởng mọi quyền lợi BHXH theo luật định.
•Quản lý cán bộ: Tham gia xây dựng nội dung cho chương trình phần mềm quản lý nhân viên tại doanh nghiệp đáp ứng được nhu cầu sử dụng thực tế; Thực hiện tốt công tác quản lý nhân sự, tiếp đón nhân viên mới…
•Tích cực tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Giai đoạn: 02/2011 - 05/2011 Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Fpt Địa điểm: Thực Tập Viên Nhân Sự

Mô tả công việc:

Mô tả công việc: Thực hiện các công việc của một trợ lý nhân sự: Lập hợp đồng lao động, quản lý hồ sơ cán bộ, lập thông báo tăng giảm BHXH, BHYT, BHTN, đối chiếu lương đại lý,…

Các kết quả đã đạt được:
Qua thời gian thực tập, tôi đã thu nhận được những kiến thức, kỹ năng bổ ích của một người làm công tác quản trị nhân lực, bản thân đã hình thành các kỹ năng cần thiết trong công việc như: Soạn thảo văn bản, giao tiếp qua điện thoại, đối thoại trực tiếp,…

Hoàng Kiều Trang