Hoàng Thị Thêu

Hoàng Thị Thêu

Điều Dưỡng Đa Khoa

Mức lương: Thỏa thuận Ngành nghề: Y tế Kinh nghiệm: Chưa có KN Khu vực: Hồ Chí Minh , Đồng Nai , Tây Ninh
Hoàng Thị Thêu
Hoàng Thị Thêu đã cập nhật thông tin
Mới đây
Thông tin hồ sơ
Nguyễn Thị Hoài Thư
Hoàng Thị Thêu
Hoàng Thị Thêu đã cập nhật kỹ năng
Mới đây

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Làm việc nhóm

+ Giải quyết vấn đề

+ Quản lý thời gian

+ Quản lý sáng tạo

- Sở thích: Đọc sách

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết
Nguyễn Thị Hoài Thư