Phan Vũ Phong

Phan Vũ Phong

Điều Dưỡng Viên

Mức lương: Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 Năm KN Khu vực: Đồng Nai
Phan Vũ Phong
Phan Vũ Phong đã cập nhật thông tin
Mới đây
Thông tin hồ sơ
Nguyễn Thị Hoài Thư
Phan Vũ Phong
Phan Vũ Phong đã cập nhật kỹ năng
Mới đây

Kỹ Năng

Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng tổ chức
Kỹ năng liên quan đến công việc
- Kỹ năng/sở trường: + Làm việc nhóm + Quản lý thời gian + Quản lý stress
1 Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Nguyễn Thị Hoài Thư

Liên hệ với ứng viên