Trần Thanh Thuận

Trần Thanh Thuận

Điều Dưỡng Viên

Mức lương: Thỏa thuận Ngành nghề: Y tế Kinh nghiệm: Chưa có KN Khu vực: Hồ Chí Minh , Bình Dương , Đồng Nai , Phú Yên
Trần Thanh Thuận
Trần Thanh Thuận đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày
Thông tin hồ sơ
Nguyễn Thị Hoài Thư
Trần Thanh Thuận
Trần Thanh Thuận đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Làm việc nhóm

+ Quản lý thời gian

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết
Nguyễn Thị Hoài Thư