Trần Thanh Thuận

Trần Thanh Thuận

Điều Dưỡng Viên

Mức lương: Thỏa thuận Kinh nghiệm: Chưa có KN Khu vực: Hồ Chí Minh , Bình Dương , Đồng Nai , Phú Yên
Trần Thanh Thuận
Trần Thanh Thuận đã cập nhật thông tin
Mới đây
Thông tin hồ sơ
Nguyễn Thị Hoài Thư
Trần Thanh Thuận
Trần Thanh Thuận đã cập nhật kỹ năng
Mới đây

Kỹ Năng

Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng tổ chức
Kỹ năng liên quan đến công việc
- Kỹ năng/sở trường: + Làm việc nhóm + Quản lý thời gian
1 Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Nguyễn Thị Hoài Thư

Liên hệ với ứng viên