Nguyễn Xuân Phương

Nguyễn Xuân Phương

Giám Sát Bán Hàng, Phòng Kinh Doanh

Nguyễn Xuân Phương
Nguyễn Xuân Phương đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Nguyễn Xuân Phương
Nguyễn Xuân Phương đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Lãnh đạo

+ Làm việc nhóm

+ Quản lý chiến lược

+ Giải quyết vấn đề

+ Ra quyết định

+ Quản lý thời gian

+ Quản lý giao tiếp

+ Học hiệu quả

+ Nghề nghiệp

- Sở thích: Bóng đá, ca nhạc,các hoạt động thể hiện hoạt động tập thể

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết