Bùi Thị Ngân

Bùi Thị Ngân

Giao Dịch Viên Viễn Thông

Thông tin ứng viên

Mức lương: 3 triệu Ngành nghề: Bưu chính viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có KN Khu vực: Quảng Ninh Chuyên môn: Giao Dịch Viên Viễn Thông Giới tính: Nữ Tuổi ứng viên: 24 tuổi

Thông tin liên hệ

Hãy nâng cấp tài khoản VIP để xem thông tin liên lạc của ứng viên

Bùi Thị Ngân
Bùi Thị Ngân đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Bùi Thị Ngân
Bùi Thị Ngân đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Làm việc nhóm

+ Quản lý stress

+ Quản lý giao tiếp

+ Quản lý sáng tạo

+ Học hiệu quả

+ Nghề nghiệp

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết