Hoang Ngoc Minh

Hoang Ngoc Minh

Hoang Ngoc Minh

Thông tin ứng viên

Mức lương: 3 triệu Ngành nghề: Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng Kinh nghiệm: 2 Năm KN Khu vực: Hồ Chí Minh Chuyên môn: Hoang Ngoc Minh Giới tính: Nam Tuổi ứng viên: 28 tuổi

Thông tin liên hệ

Hãy nâng cấp tài khoản VIP để xem thông tin liên lạc của ứng viên

Hoang Ngoc Minh
Hoang Ngoc Minh đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Hoang Ngoc Minh
Hoang Ngoc Minh đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết
Hoang Ngoc Minh
Hoang Ngoc Minh đã cập nhật học vấn
Hơn 30 ngày

Quá trình học tập

Giai đoạn: 2010 - 2013 Tổ chức giáo dục: Cd Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Chuyên môn: Cao Đang Địa điểm: Hồ Chí Minh

Mô tả học vấn:

Cơ khí chế tạo máy

Hoang Ngoc Minh
Hoang Ngoc Minh
Hoang Ngoc Minh đã cập nhật kinh nghiệm làm việc
Hơn 30 ngày

Kinh nghiệm làm việc

Giai đoạn: 1/72010 - 30/12012 Tên tổ chức: Công Ty Tnhh Tm&sx Ngôi Sao Đất Việt Địa điểm: Vận Hành Máy Cnc

Mô tả công việc:

Vận hành máy CNC

Hoang Ngoc Minh