Nguyễn Đăng Khoa

Nguyễn Đăng Khoa

Huấn Luyện Viên Tập Gym

Thông tin ứng viên

Mức lương: 5 triệu Ngành nghề: Giáo dục/Đào tạo/Thư viện Kinh nghiệm: 1 Năm KN Khu vực: Hồ Chí Minh Chuyên môn: Huấn Luyện Viên Tập Gym Giới tính: Nam Tuổi ứng viên: 22 tuổi

Thông tin liên hệ

Hãy nâng cấp tài khoản VIP để xem thông tin liên lạc của ứng viên

Nguyễn Đăng Khoa
Nguyễn Đăng Khoa đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Nguyễn Đăng Khoa
Nguyễn Đăng Khoa đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Làm việc nhóm

+ Quản lý thời gian

+ Quản lý stress

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết