Hoàng Thị Thanh Thuỷ

Hoàng Thị Thanh Thuỷ

Kế Toán Tổng Hợp

Thông tin ứng viên

Mức lương: Thỏa thuận Ngành nghề: Tài chính/Kế toán/Kiểm toán Kinh nghiệm: 3 Năm KN Khu vực: Đồng Nai Chuyên môn: Kế Toán Tổng Hợp Giới tính: Nữ Tuổi ứng viên: 27 tuổi

Thông tin liên hệ

Hãy nâng cấp tài khoản VIP để xem thông tin liên lạc của ứng viên

Hoàng Thị Thanh Thuỷ
Hoàng Thị Thanh Thuỷ đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Hoàng Thị Thanh Thuỷ
Hoàng Thị Thanh Thuỷ đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Quản lý thời gian

+ Quản lý stress

+ Quản lý giao tiếp

+ Quản lý sáng tạo

+ Nghề nghiệp

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết