Nguyễn Thanh Thúy

Nguyễn Thanh Thúy

Kĩ Thuật Viên Massage

Mức lương: Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 Năm KN Khu vực: Hà Nội
Nguyễn Thanh Thúy
Nguyễn Thanh Thúy đã cập nhật thông tin
Mới đây
Thông tin hồ sơ
Nguyễn Thị Hoài Thư
Nguyễn Thanh Thúy
Nguyễn Thanh Thúy đã cập nhật kỹ năng
Mới đây

Kỹ Năng

Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng tổ chức
Kỹ năng liên quan đến công việc
- Kỹ năng/sở trường: + Quản lý thời gian + Quản lý stress + Quản lý giao tiếp
1 Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Nguyễn Thị Hoài Thư

Liên hệ với ứng viên