Võ Phi Đồng

Võ Phi Đồng

Kỹ Sư Điện

Thông tin ứng viên

Mức lương: Thỏa thuận Ngành nghề: Sản xuất/Vận hành sản xuất Kinh nghiệm: 5 Năm KN Khu vực: Hồ Chí Minh , Bình Dương , Đồng Nai Chuyên môn: Kỹ Sư Điện Giới tính: Nam Tuổi ứng viên: 27 tuổi

Thông tin liên hệ

Hãy nâng cấp tài khoản VIP để xem thông tin liên lạc của ứng viên

Võ Phi Đồng
Võ Phi Đồng đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Võ Phi Đồng
Võ Phi Đồng đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết