Hoàng Thị Ngọc Anh

Hoàng Thị Ngọc Anh

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Thông tin ứng viên

Mức lương: 5-7 triệu Ngành nghề: Thẩm định/Giám định/Quản lý chất lượng Kinh nghiệm: Chưa có KN Khu vực: Hà Nội Chuyên môn: Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng Giới tính: Nữ Tuổi ứng viên: 23 tuổi

Thông tin liên hệ

Hãy nâng cấp tài khoản VIP để xem thông tin liên lạc của ứng viên

Hoàng Thị Ngọc Anh
Hoàng Thị Ngọc Anh đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Hoàng Thị Ngọc Anh
Hoàng Thị Ngọc Anh đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Quản lý thời gian

+ Quản lý stress

+ Quản lý giao tiếp

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết