Trần Hoài

Trần Hoài

Kỹ Thuật Viên Trồng Trọt

Thông tin ứng viên

Mức lương: 5-7 triệu Ngành nghề: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có KN Khu vực: Nam Định Chuyên môn: Kỹ Thuật Viên Trồng Trọt Giới tính: Nữ Tuổi ứng viên: 23 tuổi

Thông tin liên hệ

Hãy nâng cấp tài khoản VIP để xem thông tin liên lạc của ứng viên

Trần Hoài
Trần Hoài đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Trần Hoài
Trần Hoài đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

Làm việc nhóm

Quản lý giao tiếp

Quản lý sáng tạo

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết